• image 3
  • image 2
  • image 1

تالار و باغسراي قصر مینو

مجموعه تالار و باغسرای قصر مینو، مجموعه ای نوساز و مدرن می باشد که از آذرماه سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود.این مجموعه دارای 2 سالن مجزا 500 متری بسیار شیک می باشد روف گاردن مجوعه با چشم انداز ویژه به زیبایی مجموعه افزوده است.

منوها


منوی vip

منوی vip

غذای اصلی : برنج سفید زعفرانی ، باقالی پلو با گوشت ، شیرین پلو با مرغ ، پلو مکزیکی ، ته چین گوشت ، ته چین مرغ ، جوجه کباب ، کباب لقمه ، پاچین سوخاری ، خوراک زبان ، ماهی ، ژیگو ، چیکن سوته ، بیف استراگانف ، خورشت فسنجون ، خورشت کرفس ، خورشت سیب آلو ،

منوی الماس

منوی الماس

غذای اصلی : برنج سفید زعفرانی ، باقالی پلو با گوشت ، شیرین پلو با مرغ ، مرصع پلو ، ته چین گوشت ، جوجه کباب ، کباب لقمه ، پاچین سوخاری ، خوراک زبان ، ماهی ، ژیگو ، چیکن استراگانف ، خورشت قیمه ، خورشت فسنجون ، خورشت کرفس ،

منوی برلیان

منوی برلیان

غذای اصلی : برنج سفید زعفرانی ، باقالی پلو با گوشت ، شیرین پلو با مرغ ، بیف استراگانف ، جوجه کباب ، کباب لقمه ، ماهی ، چیکن سوته ، خورشت قیمه ، خورشت فسنجون ، خورشت کرفس ، ته چین مرغ ،